Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
CSP - Christeliche soziale Partei 32,25 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 20,37 %
ecolo (G) - ecolo (G) 15,58 %
SP - Sozialdemokratischen Partei Ostbelgiëns 14,63 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen 17,17 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CSP Christeliche soziale Partei 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild