Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Danmark - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 4
EPP-ED 1
IND/DEM 1
UEN 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Danmark - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Socialdemokraterna 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 3
RV Radikale Venstre 1
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KF Konservative Folkeparti 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DF Dansk Folkeparti 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
N Folkebevægelsen mod EU 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
J Junibevægelsen 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild