Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Finland - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 3
Verts/ALE 2
ELDR 5
EFP-ED 5

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Finland - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 5
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 4
SFP Svenska folkpartiet i Finland 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 3
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VIHR Vihreä Liitto/Gröna Förbundet 1
Ind Independent 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild