Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Finland - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
KOK - Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 22,60 %
KESK - Suomen Keskusta/Centern i Finland 19,70 %
PS - Perussuomalaiset/Sannfinländarna 12,90 %
SDP - Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 12,30 %
VAS - Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 9,30 %
VIHR - Vihreä liitto/Gröna förbundet 9,30 %
SFP (RKP) - Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 6,80 %
Övriga partier - Övriga partier 7,10 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Finland - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 2
Gröna/EFA 1
ALDE 4
EPP 3
ECR 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Finland - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SFP (RKP) Svenska folkpartiet i Finland/Suomen ruotsalainen kansanpuolue 1
KESK Suomen Keskusta/Centern i Finland 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KOK Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SDP Suomen Sosialidemokraattinen Puolue/Finlands Socialdemokratiska Parti 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Perussuomalaiset/Sannfinländarna 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VAS Vasemmistoliitto/Vänsterförbundet 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VIHR Vihreä liitto/Gröna förbundet 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Finland - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Finland Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 44 % 56 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 62 % 38 % 35 % 65 %
2014 54 % 46 % 37 % 63 %
2019 54 % 46 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Finland - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Finland Europeiska unionen
1996 57,60 %
1999 30,14 % 49,51 %
2004 39,43 % 45,47 %
2009 38,60 % 42,97 %
2014 39,10 % 42,61 %
2019 40,80 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild