Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
PSE 31
Verts/ALE 6
ALDE 11
EPP-ED 17
IND/DEM 3
NI 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 31
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 31
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UMP Union pour un Mouvement Populaire 17
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 11
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Verts Europe Écologie 6
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 2
PCR Parti Communiste Réunionnais 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MPF Mouvement pour la France 3
NI - Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FN Front National 7

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Frankrike Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Frankrike Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild