Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Italien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 34
V 6
ARC 1
LDR 4
PPE 27
NI 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Italien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 34
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PDS Partito Democratico della Sinistra 20
PSI Partito Socialista Italiano  12
PSDI Partito Socialista Democratico Italiano 2
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DC Democrazia Cristiana 26
SVP Südtiroler Volkspartei 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Verdi Verdi Europa - Lista Verde 3
ARCOB Verdi Arcobaleno 2
DP Democrazia Proletaria 1
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PRI Partito Repubblicano  2
L.A.DROGA Antiproibizionisti sulla droga 1
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UV-PSdA Union Valdôtaine - Partito Sardo d'Azione 1
NI - Grupplösa 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PRI-PLI-Fed Partito Repubblicano/ Partito Liberale Italiano/Federalismo Europa dei Popoli 1
MSI-DN Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale 4
LL Lega Lombarda 2
RC Partito della Rifondazione Comunista 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild