Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Lettland - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Verts/ALE 1
ALDE 1
EPP-ED 3
UEN 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Lettland - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  4
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LC Latvijas_Ceļš 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Lettland - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Lettland Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 33 % 67 % 31 % 69 %
2009 38 % 62 % 35 % 65 %
2014 37 % 63 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-06-04 - 15:48
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Lettland - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Lettland Europeiska unionen
2004 41,34 % 45,47 %
2009 53,70 % 42,97 %
2014 30,24 % 42,61 %
2019 33,53 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild