Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Litauen - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 2
Gröna/EFA 1
ALDE 3
EPP 3
ECR 1
EFDD 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Litauen - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TS-LKD Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai 2
Ind. (former LRLS) Independent 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DP Darbo partija 1
Ind. (former DP) Independent 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LSDP Lietuvos socialdemokratų partija 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LLRA-KSS (AWPL) Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LVZS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TT Partija Tvarka ir teisingumas 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild