Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Nederländerna - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 2
PSE 7
Verts/ALE 4
ALDE 5
EPP-ED 7
IND/DEM 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Nederländerna - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 7
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 7
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D 66 Demokraten 66 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GL Groenlinks 2
ET Europa Transparant 1
Ind Independent 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CU-SGP Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild