Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 8
ALDE 4
EPP-ED 19
UEN 7
IND/DEM 10
NI 6

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 15
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LPR Liga Polskich Rodzin 10
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 3
UP Unia Pracy 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UW Unia Wolnosci 4
NI - Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SO Samoobrona 6

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Polen Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 15:05
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Polen - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Polen Europeiska unionen
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild