Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Polen - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 7
EPP 28
ECR 12
EFD 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Polen - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 28
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 24
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 4
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 7
PRJG Polska Razem Jarosława Gowina 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 5
UP Unia Pracy 1
Ind. Independent 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Solidarna Polska 4

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild