2019-05-29 - 16:46
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Polen - Officiella resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
PiS - Prawo i Sprawiedliwość 45,38 %
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) - Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 38,47 %
Wiosna - Wiosna Roberta Biedronia 6,06 %
Konfederacja - Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy 4,55 %
Kukiz'15 - Kukiz'15 3,69 %
Coal Lewica Razem (PR + UP + RSS) - Coalition Lewica Razem (Partia Razem + Unia Pracy + Ruch Sprawiedliwości Społecznej) 1,24 %
Polska Fair Play - Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski 0,54 %
Övriga partier - Övriga partier 0,07 %
2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 8
EPP 17
ECR 26

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 26
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PiS Prawo i Sprawiedliwość 26
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 17
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Wiosna Wiosna Roberta Biedronia 3
Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) Coalition Koalicja Europejska (Platforma Obywatelska + Polskie Stronnictwo Ludowe + Sojusz Lewicy Demokratycznej + Nowoczesna + Partia Zieloni) 5

PiS > ECR: BIELAN Adam Jerzy, BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław, CZARNECKI Ryszard Henryk, FOTYGA Anna Elżbieta, JAKI Patryk Tomasz, JURGIEL Krzysztof, KARSKI Karol Adam, KEMPA Beata Agnieszka, KLOC Izabela Helena, KOPCIŃSKA Joanna Maria, KRASNODĘBSKI Zdzisław Marek, KRUK Elżbieta Małgorzata, KUŹMIUK Zbigniew Krzysztof, LEGUTKO Ryszard Antoni, MAZUREK Beata, MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna, PORĘBA Tomasz Piotr, RAFALSKA Elżbieta, RZOŃCA Bogdan Józef, SARYUSZ-WOLSKI Jacek Emil, SZYDŁO Beata Maria, TOBISZOWSKI Grzegorz Józef, WASZCZYKOWSKI Witold Jan, WIŚNIEWSKA Jadwiga Maria, ZALEWSKA Anna Elżbieta, ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz

Wiosna > S&D: BIEDROŃ Robert, KOHUT Łukasz Marcin, SPUREK Sylwia Iwona

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > EPP: ADAMOWICZ Magdalena, ARŁUKOWICZ Bartosz Adam, BUZEK Jerzy Karol, DUDA Jarosław, FRANKOWSKI Tomasz, GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria, HALICKI Andrzej Witold, HETMAN Krzysztof Andrzej, HÜBNER Danuta Maria, JARUBAS Adam Sebastian, KALINOWSKI Jarosław, KOPACZ Ewa Bożena, LEWANDOWSKI Janusz Antoni, OCHOJSKA-OKOŃSKA Janina Maria, OLBRYCHT Jan Marian, SIKORSKI Radosław Tomasz, ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

Coal KE (PO + PSL + SLD + .N + Z) > S&D: BALT Marek Paweł, BELKA Marek Marian, CIMOSZEWICZ Włodzimierz, LIBERADZKI Bogusław Marian, MILLER Leszek Cezary

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Polen - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Polen Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 15 % 85 % 31 % 69 %
2009 22 % 78 % 35 % 65 %
2014 24 % 76 % 37 % 63 %
2019 35 % 65 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 15:05
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Polen - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Polen Europeiska unionen
2004 20,87 % 45,47 %
2009 24,53 % 42,97 %
2014 23,83 % 42,61 %
2019 45,68 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild