Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Portugal - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
PSE 12
EPP-ED 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Portugal - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Partido Socialista  12
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PSD Partido Social Democrata 7
CDS-PP Centro Democrático e Social - Partido Popular 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCP Partido Comunista Português 2
B.E Bloco de Esquerda 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild