Platser enligt politiskt grupp: 1979–1984 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 17
ED 60
DEP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
  • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1979–1984 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ED - Gruppen Europeiska demokrater 60
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  60
S - Socialistgruppen 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 17
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party  1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild