Platser enligt politiskt grupp: 1984–1989 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 32
RDE 1
ED 45

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • DR - Gruppen Europeiska högern
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984–1989 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ED - Gruppen Europeiska demokrater 45
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons Conservative Party  45
S - Socialistgruppen 32
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 32
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party  1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild