Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Tjeckien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
PSE 7
ELDR 1
EFP-ED 13

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Tjeckien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ODS Občanská Demokratická Strana 8
KDU-ČSL Křesťanská a Demokratická Unie - Československá Strana Lidová 3
US-DEU Unie Svobody–Demokratická unie 1
Ind. Independent 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ČSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KSČM Komunistická str.Cech a Moravy 3
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. Independent 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild