Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Tjeckien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
ODS - Občanská Demokratická Strana 31,45 %
CSSD - Ceská str.sociálne demokrat. 22,38 %
KSCM - Komunistická str.Cech a Moravy 14,18 %
KDU-CSL - Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 7,64 %
Övriga partier - Övriga partier 24,35 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 4
S&D 7
EPP 2
ECR 9

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ODS Občanská Demokratická Strana 9
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CSSD Ceská str.sociálne demokrat. 7
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KSCM Komunistická str.Cech a Moravy 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KDU-CSL Krest.demokr.unie-Cs.str.lid 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Tjeckien Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 18 % 82 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 33 % 67 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 01:28
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Tjeckien - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Tjeckien Europeiska unionen
2004 28,30 % 45,47 %
2009 28,22 % 42,97 %
2014 18,20 % 42,61 %
2019 28,72 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild