Platser per politisk grupp och land: 1979–1984 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 7 10 4 2 1 24
Danmark 4 1 2 1 3 1 4 16
Frankrike 23 9 19 15 15 81
Grekland 10 8 4 2 24
Irland 4 4 1 5 1 15
Italien 14 30 24 5 4 4 81
Luxemburg 1 3 2 6
Nederländerna 9 10 4 2 25
Storbritannien 17 61 1 1 1 81
Tyskland 35 42 4 81
Europeiska unionen 124 117 63 48 38 22 12 10 434

Platser per politisk grupp och land: 1979–1984 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser