Platser per politisk grupp och land: 1994–1999 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 6 7 6 2 1 3 25
Danmark 4 3 5 4 16
Finland 4 4 5 2 1 16
Frankrike 16 13 1 7 17 12 8 13 87
Grekland 10 9 4 2 25
Irland 1 4 1 7 2 15
Italien 19 36 4 5 3 3 2 15 87
Luxemburg 2 2 1 1 6
Nederländerna 7 9 10 2 1 2 31
Portugal 10 9 3 3 25
Spanien 21 29 2 9 3 64
Storbritannien 61 17 3 1 1 2 1 1 87
Sverige 7 5 3 3 4 22
Tyskland 40 47 12 99
Österrike 6 7 1 1 6 21
Europeiska unionen 214 201 42 34 34 27 21 15 38 626

Platser per politisk grupp och land: 1994–1999 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser