Platser per politisk grupp och land: 2004–2009 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 6 7 6 2 3 24
Cypern 3 1 2 6
Danmark 1 5 4 1 1 1 1 14
Estland 1 3 2 6
Finland 4 3 5 1 1 14
Frankrike 17 31 11 6 3 3 7 78
Grekland 11 8 4 1 24
Irland 5 1 1 1 1 4 13
Italien 24 16 12 2 7 4 9 4 78
Lettland 3 1 1 4 9
Litauen 2 2 7 2 13
Luxemburg 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nederländerna 7 7 5 4 2 2 27
Polen 19 8 4 10 7 6 54
Portugal 9 12 3 24
Slovakien 8 3 3 14
Slovenien 4 1 2 7
Spanien 24 24 2 3 1 54
Storbritannien 28 19 12 5 1 11 2 78
Sverige 5 5 3 1 2 3 19
Tjeckien 14 2 6 1 1 24
Tyskland 49 23 7 13 7 99
Ungern 13 9 2 24
Österrike 6 7 2 3 18
Europeiska unionen 268 200 88 42 41 37 27 29 732

Platser per politisk grupp och land: 2004–2009 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser