Platser per politisk grupp och land: 2004–2009 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 6 7 6 2 3 24
Bulgarien 5 5 5 3 18
Cypern 3 1 2 6
Danmark 1 5 4 1 1 1 1 14
Estland 1 3 2 6
Finland 4 3 5 1 1 14
Frankrike 18 31 10 6 3 3 7 78
Grekland 11 8 4 1 24
Irland 5 1 1 4 1 1 13
Italien 24 17 12 13 2 7 3 78
Lettland 3 1 4 1 9
Litauen 2 2 7 2 13
Luxemburg 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nederländerna 7 7 5 4 2 2 27
Polen 15 9 6 20 3 1 54
Portugal 9 12 3 24
Rumänien 18 10 6 1 35
Slovakien 8 3 3 14
Slovenien 4 1 2 7
Spanien 24 24 2 3 1 54
Storbritannien 27 19 11 5 1 8 7 78
Sverige 6 5 3 1 2 2 19
Tjeckien 14 2 6 1 1 24
Tyskland 49 24 7 13 6 99
Ungern 13 9 2 24
Österrike 6 7 1 2 2 18
Europeiska unionen 288 218 100 44 43 40 22 30 785

Platser per politisk grupp och land: 2004–2009 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser