Platser per politisk grupp och land: 2009–2014 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 5 5 5 4 1 2 22
Bulgarien 6 4 5 2 17
Cypern 2 2 2 6
Danmark 1 4 3 2 1 2 13
Estland 1 1 3 1 6
Finland 4 2 4 2 1 13
Frankrike 29 14 6 14 5 1 3 72
Grekland 8 8 1 3 2 22
Irland 4 3 4 1 12
Italien 35 21 7 9 72
Lettland 3 1 1 1 1 1 8
Litauen 4 3 2 1 2 12
Luxemburg 3 1 1 1 6
Malta 2 3 5
Nederländerna 5 3 6 3 1 2 1 4 25
Polen 28 7 15 50
Portugal 10 7 5 22
Rumänien 14 11 5 3 33
Slovakien 6 5 1 1 13
Slovenien 3 2 2 7
Spanien 23 21 2 2 1 1 50
Storbritannien 13 11 5 25 1 13 4 72
Sverige 5 5 4 3 1 18
Tjeckien 2 7 9 4 22
Tyskland 42 23 12 14 8 99
Ungern 14 4 1 3 22
Österrike 6 4 2 5 17
Europeiska unionen 265 184 84 55 54 35 32 27 736

Platser per politisk grupp och land: 2009–2014 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser