2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Platser per politisk grupp och land: 2019–2024 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulgarien 7 5 2 3 17
Cypern 2 2 2 6
Danmark 1 3 5 1 2 1 13
Estland 2 3 1 6
Finland 3 2 3 1 2 2 13
Frankrike 8 5 21 6 12 22 74
Grekland 8 2 1 6 4 21
Irland 4 1 4 2 11
Italien 7 19 5 28 14 73
Kroatien 4 3 1 1 2 11
Lettland 2 2 2 1 1 8
Litauen 4 2 1 2 2 11
Luxemburg 2 1 2 1 6
Malta 2 4 6
Nederländerna 6 6 4 6 1 3 26
Polen 17 8 26 51
Portugal 7 9 4 1 21
Rumänien 14 10 8 32
Slovakien 4 3 2 2 2 13
Slovenien 4 2 2 8
Spanien 12 20 3 8 6 2 3 54
Storbritannien 10 4 17 1 11 30 73
Sverige 6 5 3 3 1 2 20
Tjeckien 5 4 6 1 3 2 21
Tyskland 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Ungern 13 5 2 1 21
Österrike 7 5 1 2 3 18
Europeiska unionen 182 154 62 108 41 74 73 57 751

Platser per politisk grupp och land: 2019–2024 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser