2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per land (%) Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per land och år, i procent
Land 1979 1981 1984 1987 1989 1994 1995 1996 1999 2004 2007 2009 2013 2014 2019
Belgien 91,36 92,09 90,73 90,66 91,05 90,81 90,39 89,64 88,47
Danmark 47,82 52,38 46,17 52,92 50,46 47,89 59,54 56,32 66,08
Tyskland 65,73 56,76 62,28 60,02 45,19 43,00 43,27 48,10 61,38
Irland 63,61 47,56 68,28 43,98 50,21 58,58 58,64 52,44 49,70
Frankrike 60,71 56,72 48,80 52,71 46,76 42,76 40,63 42,43 50,12
Italien 85,65 82,47 81,07 73,60 69,76 71,72 66,47 57,22 54,50
Luxemburg 88,91 88,79 87,39 88,55 87,27 91,35 90,76 85,55 84,24
Nederländerna 58,12 50,88 47,48 35,69 30,02 39,26 36,75 37,32 41,93
Storbritannien 32,35 32,57 36,37 36,43 24,00 38,52 34,70 35,60 37,18
Grekland 81,48 80,59 80,03 73,18 70,25 63,22 52,54 59,97 58,69
Spanien 68,52 54,71 59,14 63,05 45,14 44,87 43,81 60,73
Portugal 72,42 51,10 35,54 39,93 38,60 36,77 33,67 30,75
Sverige 41,63 38,84 37,85 45,53 51,07 55,27
Österrike 67,73 49,40 42,43 45,97 45,39 59,80
Finland 57,60 30,14 39,43 38,60 39,10 40,80
Tjeckien 28,30 28,22 18,20 28,72
Estland 26,83 43,90 36,52 37,60
Cypern 72,50 59,40 43,97 44,99
Litauen 48,38 20,98 47,35 53,48
Lettland 41,34 53,70 30,24 33,53
Ungern 38,50 36,31 28,97 43,36
Malta 82,39 78,79 74,80 72,70
Polen 20,87 24,53 23,83 45,68
Slovenien 28,35 28,37 24,55 28,89
Slovakien 16,97 19,64 13,05 22,74
Bulgarien 29,22 38,99 35,84 32,64
Rumänien 29,47 27,67 32,44 51,20
Kroatien 20,84 25,24 29,85
Totalt EU 61,99 58,98 58,41 56,67 49,51 45,47 42,97 42,61 50,66
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild