Europaparlamentet: 1994–1999 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 214 34,19 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 201 32,11 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 42 6,71 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 34 5,43 %
UPE - Gruppen Union för Europa 34 5,00 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 27 4,31 %
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 21 3,35 %
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 15 2,00 %
NI - Grupplösa 38 6,07 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild