Europaparlamentet: 1999–2004 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 232 37,06 %
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 180 28,75 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 50 7,99 %
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 48 7,67 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 42 6,71 %
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 31 4,95 %
TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp 18 2,88 %
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 16 2,56 %
NI - Grupplösa 9 1,00 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild