Europaparlamentet: 2009–2014 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 265 36,01 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 184 25,00 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 84 11,41 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 55 7,47 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 54 7,34 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 35 4,76 %
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 32 4,35 %
NI - Grupplösa 27 3,67 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild