Europaparlamentet: 2014–2019 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 221 29,43 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 191 25,43 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 70 9,32 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 67 8,92 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 52 6,92 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 50 6,66 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 48 6,39 %
NI - Grupplösa 52 6,92 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild