Europaparlamentet: 2014–2019 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 216 28,84 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 185 24,70 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 77 10,28 %
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 69 9,21 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 52 6,94 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 52 6,94 %
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 42 5,61 %
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 36 4,81 %
NI - Grupplösa 20 2,67 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild