Ladda ned nyckeltal

Valuppgifter för alla europeiska val sedan 1979 finns tillgängliga här nedan i olika format för nedladdning.

De filer som kan laddas ner läggs ut med en digital signatur. Dessa signaturer kan valideras med det här certifikatet, som i sin tur kan valideras med den här certifikatkedjan.


Europeiska valuppgifter för 2019.


Tidigare uppgifter: Europeiska val 1979-2014