Europeiska unionen

Europaparlamentet: 1994–1999 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 214 34,19 %
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 201 32,11 %
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 42 6,71 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 34 5,43 %
UPE - Gruppen Union för Europa 34 5,00 %
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 27 4,31 %
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 21 3,35 %
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 15 2,00 %
NI - Grupplösa 38 6,07 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %