Europeiska unionen

2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Europaparlamentet: 2019–2024 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser % av platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 182 24,23 %
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 154 20,51 %
Renew Europe - Renew Europe group 108 14,38 %
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 74 9,85 %
ID - Identity and Democracy 73 9,72 %
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 62 8,26 %
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 41 5,46 %
NI - Grupplösa 57 7,59 %

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Konstituerande plenarsammanträde

Könsfördelning för ledamöter enligt år
Europeiska unionen
År Kvinnor Män
1979 16 % 84 %
1984 18 % 82 %
1989 19 % 81 %
1994 26 % 74 %
1999 30 % 70 %
2004 31 % 69 %
2009 35 % 65 %
2014 37 % 63 %
2019 41 % 59 %
2019-10-22 - 11:30
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Slutliga resultat

Valdeltagande i EU per år, i procent
År Europeiska unionen
2004 45,47 %
2009 42,97 %
2014 42,61 %
2019 50,66 %