Покана за подаване на заявления

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ С ОГЛЕД НА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ ОМБУДСМАН