Eвропейски омбудсман

Отговорностите и избирането на Европейски Омбудсман

Erminia Mazzoni
Председател на Комисията по петиции
Erminia Mazzoni
Председател на Комисията по петиции

Отговорностите на Европейския омбудсман са значителни. С помощта на Европейския омбудсман европейските граждани имат възможност да получат защита, когато в рамките на институциите или органите на Европейския съюз възникнат случаи на лошо управление.
Европейският омбудсман се избира от Европейския парламент в резултат от процедура, за която е отговорна комисията по петиции, и получава широки правомощия съгласно условията на своя мандат.

Настоящият уебсайт има за цел да осигури на членовете на Европейския парламент голяма част от информацията, от която ще имат нужда, за да направят своя избор. Освен това той ще даде възможност на отделни граждани, от Европейския съюз и отвъд границите му, да проследят всеки етап от процедурата по напълно прозрачен начин. Сайтът ще бъде редовно преработван и актуализиран, когато е необходимо.