Časový harmonogram volby

► 10.09.2009 :
Zveřejnění výzvy k předložení nominací v Úředním věstníku Evropské unie

► 09.10.2009 :
Uzávěrka pro předložení nominací

► 19.10.2009 :
Neveřejná schůze Petičního výboru ve Štrasburku:
rozhodnutí o přípustnosti obdržených nominací

► 30.11.2009 :
Schůze Petičního výboru v Bruselu, jíž se mohou zúčastnit všichni poslanci Evropského parlamentu:
slyšení jednotlivých kandidátů

► 18.01.2010 :
Tajné hlasování na plenárním zasedání Parlamentu ve Štrasburku