Evropský veřejný ochránce práv

Úkoly evropského veřejného ochránce práv a jeho volba

Erminia Mazzoni
předseda Petičního výboru
Erminia Mazzoni
předseda Petičního výboru

Evropský veřejný ochránce práv má značné povinnosti. Právě prostřednictvím evropského veřejného ochránce práv se evropští občané mohou v případě nesprávného úředního postupu institucí či orgánů Evropské unie domáhat nápravy.
Evropského veřejného ochránce práv, který má v rámci svého mandátu rozsáhlé pravomoci, volí Evropský parlament. Jeho zvolení je výsledkem procesu, za nějž odpovídá Petiční výbor.

Na této internetové stránce naleznou poslanci Evropského parlamentu množství informací, které budou ke svému rozhodnutí potřebovat. Jednotlivým občanům Evropské unie i dalších zemí navíc umožní zcela transparentním způsobem sledovat všechny fáze volebního procesu. Stránka bude dle potřeby pravidelně upravována a aktualizována.