Tidsplan for valget

► 10.09.2009 :
Offentliggørelse af indkaldelsen af ansøgninger i Den Europæiske Unions Tidende

► 09.10.2009 :
Tidsfrist for indkaldelse af ansøgninger

► 19.10.2009 :
Møde for lukkede døre i Udvalget for Andragender i Strasbourg:
afgørelse om, hvorvidt de modtagne ansøgninger opfylder betingelserne

► 30.11.2009 :
Møde i Udvalget for Andragender i Bruxelles. Åbent for alle Europa-Parlamentets medlemmer:
høringer af de enkelte kandidater

► 18.01.2010 :
Hemmelig afstemning under plenarmødet i Strasbourg