Den Europæiske Ombudsmand

Valg af Den Europæiske Ombudsmand og dennes ansvarsområder

Erminia Mazzoni
Formand for Udvalget for Andragender
Erminia Mazzoni
Formand for Udvalget for Andragender

Den Europæiske Ombudsmand har et betydeligt ansvarsområde. Gennem Den Europæiske Ombudsmand kan borgerne få bistand, når de udsættes for dårlig forvaltning i Den Europæiske Unions institutioner eller organer. Den Europæiske Ombudsmand vælges af Europa-Parlamentet efter en procedure, som Udvalget for Andragender er ansvarlig for, og har vide beføjelser under varetagelsen af sit mandat.

Der er oprettet en web-side, hvor medlemmerne af Europa-Parlamentet kan indhente mange af de oplysninger, de har brug for til at træffe deres valg. Her vil de enkelte borgere i og uden for Unionen desuden kunne følge med i hvert trin af proceduren. Web-siden vil løbende blive revideret og opdateret.