Juridisk meddelelse

Advarsel til brugerne af dette internetsted

Oplysningerne på dette websted er omfattet af en særlig politik
- om beskyttelse af personoplysninger,
- regler om ophavsret,
- og en ansvarsbegrænsning fra Europa-Parlamentets side.

Konsultering eller brug af dette websted på et hvilket som helst sprog indebærer fuld accept af nedenstående almindelige betingelser.