Programma van de verkiezing

► 10.09.2009 :
Uitgave in het Publicatieblad van de Europese Unie van de oproep tot het indienen van kandidaatstellingen

► 9.10.2009 :
Laatste dag voor de oproep tot kandidaatstellingen

► 19.10.2009 :
Bespreking met gesloten deuren van de Commissie verzoekschriften in Straatsburg:
besluit over de ontvankelijkheid van de ontvangen kandidaatstellingen

► 30.11.2009 :
Bespreking van de Commissie verzoekschriften in Brussel die openstaat voor alle Parlementsleden:
hoorzittingen van de afzonderlijke kandidaten

► 18.01.2010 :
Geheime stemming tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg