De Europese Ombudsman

Taken en verkiezing van de Europese Ombudsman

Erminia Mazzoni
Voorzitter van de Commissie verzoekschriften
Erminia Mazzoni
Voorzitter van de Commissie verzoekschriften

De Europese Ombudsman heeft een zeer belangrijke taak. Europese burgers kunnen bij de Europese Ombudsman een klacht indienen tegen gevallen van wanbeheer door de Europese Unie of een van de Europese instellingen. De Europese Ombudsman wordt gekozen door het Europees Parlement, door middel van een procedure onder verantwoordelijkheid van de parlementaire Commissie verzoekschriften. In het kader van zijn mandaat beschikt de Europese Ombudsman over uitgebreide bevoegdheden.

Op deze website kunnen de leden van het Europees Parlement een grote hoeveelheid informatie vinden die hen kan helpen bij het maken van een keuze. Bovendien kunnen individuele burgers in de Europese Unie en elders elke fase van de procedure op eenvoudige en heldere wijze volgen. De site wordt regelmatig bijgewerkt en zo nodig geactualiseerd.