Europeiska ombudsmannen

Val och ansvarsområde av europeiska ombudsmannen

Erminia Mazzoni
Ordförande för Utskottet för framställningar
Erminia Mazzoni
Ordförande för Utskottet för framställningar

Europeiska ombudsmannens ansvarsområde är mycket omfattande. Det är genom ombudsmannen som europeiska medborgare kan få upprättelse om deras ärende behandlas på ett inkorrekt sätt vid Europeiska unionens institutioner eller organ. Europeiska ombudsmannen väljs av Europaparlamentet enligt ett förfarande för vilket utskottet för framställningar är ansvarigt, och detta mandat ger ombudsmannen långtgående befogenheter.

Denna webbplats syftar till att tillhandahålla Europaparlamentets ledamöter med en stor del av den information de behöver för att göra sitt val. Den kommer dessutom att göra det möjligt för de enskilda medborgarna i EU och utanför unionen att följa varje steg av förfarandet på ett öppet och överskådligt sätt. Webbplatsen kommer vid behov att ses över och uppdateras.