Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)
logo

Aliance liberálů a demokratů pro Evropu

 

Přejeme si silnější a stabilnější Evropskou unii, která dokáže řešit obavy evropských občanů v závažných otázkách, na něž jednotlivé členské státy nemají dostatečné kapacity. EU musí dokončit svůj vnitřní trh s energetickými produkty a digitálními službami a využít kapitálových trhů ke spolufinancování nové infrastruktury, která v příštích letech posílí naše hospodářství a vytvoří nová a udržitelná pracovní místa. Evropa taktéž musí zůstat věrná svým hodnotám a hájit základní práva a svobody, rovnoprávnost a nediskriminaci občanů. EU je rovněž nutné transformovat institucionálně, zabránit plýtvání a zajistit její účinnější chod.

 
Guy Verhofstadt
předseda
Belgie
 

Guy Verhofstadt se narodil v roce 1953. Vystudoval právo v Gentu. V průběhu let zastával v Belgii řadu významných politických postů – byl např. poslancem ve Sněmovně reprezentantů, místopředsedou vlády, ministrem financí a senátorem. V roce 1999 se stal belgickým předsedou vlády a v následujících deseti letech stál v čele tří různých kabinetů. Pan Verhofstadt byl v červnu 2009 zvolen poslancem EP a od té doby je předsedou skupiny ALDE. Je ženatý a otcem dvou dětí.

 
Petr JEŽEK
ALDE Česká republika
 
 
Pavel TELIČKA
ALDE Česká republika
 
 
Marit PAULSEN
ALDE Švédsko
 
 
Enrique CALVET CHAMBON
ALDE Španělsko
 
 
Martina DLABAJOVÁ
ALDE Česká republika
 
 
Javier NART
ALDE Španělsko
 
 
Dita CHARANZOVÁ
ALDE Česká republika
 
 
Nathalie GRIESBECK
ALDE Francie
 
 
Iskra MIHAYLOVA
ALDE Bulharsko
 
 
Hilde VAUTMANS
ALDE Belgie
 
 
Cora van NIEUWENHUIZEN
ALDE Nizozemsko
 
 
Matthijs van MILTENBURG
ALDE Nizozemsko
 
 
Nedzhmi ALI
ALDE Bulharsko
 
 
Ulrike MÜLLER
ALDE Německo
 
 
Filiz HYUSMENOVA
ALDE Bulharsko
 
 
Jean-Marie CAVADA
ALDE Francie
 
 
Gérard DEPREZ
ALDE Belgie
 
 
Jozo RADOŠ
ALDE Chorvatsko
 
 
Gesine MEISSNER
ALDE Německo
 
 
Michael THEURER
ALDE Německo
 
 
 
 
Sylvie GOULARD
ALDE Francie
 
 
Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ
ALDE Španělsko
 
 
 
 
Angelika MLINAR
ALDE Rakousko
 
 
Renate WEBER
ALDE Rumunsko
 
 
Mircea DIACONU
ALDE Rumunsko
 
 
Hannu TAKKULA
ALDE Finsko
 
 
Dominique RIQUET
ALDE Francie
 
 
Robert ROCHEFORT
ALDE Francie
 
 
Frédérique RIES
ALDE Belgie
 
 
Juan Carlos GIRAUTA VIDAL
ALDE Španělsko
 
 
Ivo VAJGL
ALDE Slovinsko
 
 
 
 
Kaja KALLAS
ALDE Estonsko
 
 
Jan HUITEMA
ALDE Nizozemsko
 
 
Yana TOOM
ALDE Estonsko
 
 
Jens ROHDE
ALDE Dánsko
 
 
Marielle de SARNEZ
ALDE Francie
 
 
Jean ARTHUIS
ALDE Francie
 
 
Viktor USPASKICH
ALDE Litva
 
 
Paavo VÄYRYNEN
ALDE Finsko
 
 
 
 
Izaskun BILBAO BARANDICA
ALDE Španělsko
 
 
Marian HARKIN
ALDE Irsko
 
 
Sophia in 't VELD
ALDE Nizozemsko
 
 
Cecilia WIKSTRÖM
ALDE Švédsko
 
 
Urmas PAET
ALDE Estonsko
 
 
Nils TORVALDS
ALDE Finsko
 
 
 
 
Louis MICHEL
ALDE Belgie
 
 
António MARINHO E PINTO
ALDE Portugalsko
 
 
 
 
Philippe DE BACKER
ALDE Belgie
 
 
Gerben-Jan GERBRANDY
ALDE Nizozemsko
 
 
José Inácio FARIA
ALDE Portugalsko
 
 
Ramon TREMOSA i BALCELLS
ALDE Španělsko
 
 
Iveta GRIGULE
ALDE Lotyšsko
 
 
 
 
Ilhan KYUCHYUK
ALDE Bulharsko
 
 
Guy VERHOFSTADT
ALDE Belgie
 
 
Fredrick FEDERLEY
ALDE Švédsko
 
 
Catherine BEARDER
ALDE Spojené království
 
 
Ivan JAKOVČIĆ
ALDE Chorvatsko
 
 
Norica NICOLAI
ALDE Rumunsko
 
 
Marietje SCHAAKE
ALDE Nizozemsko
 
 
 
 
Charles GOERENS
ALDE Lucembursko
 
 
Ulla TØRNÆS
ALDE Dánsko
 
 
Antanas GUOGA
ALDE Litva