Päänavigointiin (paina Enter-näppäintä)
Suoraan sivun sisältöihin (paina Enter)
Muiden verkkosivustojen luetteloon (paina Enter-näppäintä)

Poliittiset ryhmät

Euroopan parlamentti: kuinka valitaan…
 1. Poliittiset ryhmät

  Euroopan parlamentin jäsenet kuuluvat poliittisiin ryhmiin. Ryhmät ovat järjestäytyneet poliittisen arvopohjan, eivät kansalaisuuden perusteella.

  Jokaisella ryhmällä on puheenjohtaja (tai kaksi yhteispuheenjohtajaa), puheenjohtajisto sekä sihteeristö.

  Ryhmässä täytyy olla:
  • vähintään 25 meppiä
  • sen jäsenten täytyy edustaa vähintään neljäsosaa jäsenmaista

  Sitoutumattomat jäsenet ovat Euroopan parlamentin jäseniä, jotka eivät kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään.

  Puheenjohtajakokous
  Parlamentin puhemies sekä poliittisten ryhmien puheenjohtajat.
  Parlamentin puheenjohtajakokous on tärkeä foorumi, jossa parlamentin puhemies ja poliittisten ryhmien puheenjohtajat tapaavat toisiaan. Se määrittelee parlamentin poliittisen suunnan, asettaa tavoitteet ja päättää, mitä asioita täysistunnoissa käsitellään. Se myös määrittelee parlamentin eri valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpanot ja vastuualueet.

Parlamentissa on tällä hetkellä seitsemän poliittista ryhmää. Kuten missä tahansa parlamentissa, myös täällä niillä on suuri rooli päätösten ja kantojen muovaamisessa. Ryhmiin kuuluu meppejä eri jäsenmaista.


Ennen jokaista täysistuntoäänestystä poliittiset ryhmät tarkastelevat valiokuntien laatimia mietintöjä ja jättävät niihin tarkistuksia.

Millään ryhmistä ei ole parlamentissa enemmistöä, joten niiden täytyy neuvotella toisten ryhmien kanssa, jotta niiden esitykset ja tarkistukset saavat tukea.


Poliittisen ryhmän kannasta päätetään yhteistyössä ryhmän sisällä, eikä ketään jäsentä voida pakottaa äänestämään tietylla lailla.