Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)

Politinės frakcijos

Europos parlamentas: kaip renkamas...
 1. Politinės frakcijos

  Parlamento nariai gali jungtis į frakcijas pagal savo politines pažiūras.

  Frakcija turi pirmininką (jų gal būti daugiau nei vienas), biurą ir sekretoriatą.

  Frakcijai įkurti reikia:
  • ne mažiau kaip 25 EP narių;
  • išrinktų ne mažiau kaip viename ketvirtadalyje valstybių narių.

  Neprisijunugusieji nariai: jokiai frakcijai nepriklausantys Parlamento nariai.

  Pirmininkų sueiga
  Ją sudaro EP pirmininkas ir politinių frakcijų pirmininkai.
  Pirmininkų sueigą sudaro Parlamento pirmininkas ir politinių frakcijų lyderiai. Ji sprendžia dėl Parlamento darbo organizavimo ir prioritetų, rengia plenarinių sesijų darbotvarkes ir yra atsakinga už komitetų, delegacijų sudėties bei kompetencijos klausimus.

Šiuo metu Europos Parlamente yra 7 frakcijos. Kaip ir bet kuriame kitame parlamente, jos atlieka svarbų vaidmenį darydamos įtaką Europos Parlamento sprendimams. Skirtingai nei kituose parlamentuose, EP politinės frakcijos jungia narius iš skirtingų šalių.


Prieš kiekvieną balsavimą plenarinėje sesijoje frakcijos nagrinėja parlamentinių komitetų pateiktus pranešimus ir teikia savo pakeitimus.


Nei viena politinė frakcija Europos Parlamente neturi daugumos, todėl siekdamos, kad būtų pritarta jų siūlomiems pakeitimams, frakcijos turi ieškoti kitų frakcijų paramos.


Frakcijos pozicijos suderinamos diskusijų būdu, nė vienas narys negali būti verčiamas balsuoti vienaip ar kitaip.