Tiesioginė prieiga prie pagrindinės paieškos (Spauskite mygtuką „Enter“)
Prieiga prie puslapio turinio (spauskite „Įeiti“)
Tiesioginė prieiga prie kitų svetainių sąrašo (Spauskite mygtuką „Enter“)
ELP logotipas

Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) frakcija

 

ELP frakcija Europos Parlamente remia centro dešiniųjų politiką. Vadovavome reformoms, kurios sudarė ES sąlygas įveikti ekonomikos krizę. Dabar norime paskatinti įgyvendinti Europos ateities reformos darbotvarkę, kad konkurencingumas Europoje stiprėtų, jos ekonomika augtų, būtų sukurta daugiau darbo vietų ir grįžtų ES piliečių pasitikėjimas. Svarbiausia priemonė šiam tikslui pasiekti yra bendroji rinka. Reikia įgyvendinti esamas taisykles ir išnaudoti bendrosios skaitmeninės rinkos potencialą.

 
Manfred Weber
Pirmininkas
Vokietija
 

Gimė 1972 m. Niederhatzkofene (Bavarija). Nuo 2002 m. yra vedęs. 1996 m. Miuncheno taikomųjų mokslų universitete baigė fizikinių technologijų mokslus. Nuo 1989 m. Jaunosios sąjungos (vok. Junge Union, JU) ir Krikščionių socialinės sąjungos (vok. CSU) narys; nuo 2003 iki 2007 m. Bavarijos JU regioninis pirmininkas. Nuo 2002 iki 2004 m. Bavarijos žemės parlamento narys. Nuo 2004 m. Europos Parlamento narys; nuo 2006 iki 2009 m. ELP–ED frakcijos atstovas vidaus reikalų klausimais. Nuo 2006 m. ELP frakcijos biuro narys ir ELP frakcijos pirmininko pavaduotojas nuo 2009 iki 2014 m.

 
 
Daniel CASPARY
EPP Vokietija
 
 
Ingeborg GRÄSSLE
EPP Vokietija
 
 
Andreas SCHWAB
EPP Vokietija
 
 
Antonio TAJANI
EPP Italija
 
 
Emil RADEV
EPP Bulgarija
 
 
Davor Ivo STIER
EPP Kroatija
 
 
Dubravka ŠUICA
EPP Kroatija
 
 
Elisabetta GARDINI
EPP Italija
 
 
Salvatore CICU
EPP Italija
 
 
Ivana MALETIĆ
EPP Kroatija
 
 
 
 
Norbert LINS
EPP Vokietija
 
 
Sven SCHULZE
EPP Vokietija
 
 
Miroslav MIKOLÁŠIK
EPP Slovakija
 
 
Siegfried MUREŞAN
EPP Rumunija
 
 
David McALLISTER
EPP Vokietija
 
 
Jens GIESEKE
EPP Vokietija
 
 
 
 
Anna ZÁBORSKÁ
EPP Slovakija
 
 
Lambert van NISTELROOIJ
EPP Nyderlandai
 
 
 
 
Barbara KUDRYCKA
EPP Lenkija
 
 
Reimer BÖGE
EPP Vokietija
 
 
Karl-Heinz FLORENZ
EPP Vokietija
 
 
 
 
Sirpa PIETIKÄINEN
EPP Suomija
 
 
Julia PITERA
EPP Lenkija
 
 
Michał BONI
EPP Lenkija
 
 
 
 
Jerzy BUZEK
EPP Lenkija
 
 
József NAGY
EPP Slovakija
 
 
 
 
Ivo BELET
EPP Belgija
 
 
József SZÁJER
EPP Vengrija
 
 
András GYÜRK
EPP Vengrija
 
 
 
 
Krzysztof HETMAN
EPP Lenkija
 
 
Jiří POSPÍŠIL
EPP Čekija
 
 
Birgit COLLIN-LANGEN
EPP Vokietija
 
 
Adam SZEJNFELD
EPP Lenkija
 
 
Paul RÜBIG
EPP Austrija
 
 
Albert DESS
EPP Vokietija
 
 
Manfred WEBER
EPP Vokietija
 
 
Christian EHLER
EPP Vokietija
 
 
Marek PLURA
EPP Lenkija
 
 
Markus PIEPER
EPP Vokietija
 
 
Herbert REUL
EPP Vokietija
 
 
Joachim ZELLER
EPP Vokietija
 
 
Vladimir URUTCHEV
EPP Bulgarija
 
 
Pablo ZALBA BIDEGAIN
EPP Ispanija
 
 
Axel VOSS
EPP Vokietija
 
 
Stanislav POLČÁK
EPP Čekija
 
 
Norbert ERDŐS
EPP Vengrija
 
 
Werner KUHN
EPP Vokietija
 
 
 
 
Hermann WINKLER
EPP Vokietija
 
 
 
 
Wim van de CAMP
EPP Nyderlandai
 
 
György HÖLVÉNYI
EPP Vengrija
 
 
Andor DELI
EPP Vengrija
 
 
 
 
Andrea BOCSKOR
EPP Vengrija
 
 
Elisabeth MORIN-CHARTIER
EPP Prancūzija
 
 
Sabine VERHEYEN
EPP Vokietija
 
 
 
 
Arnaud DANJEAN
EPP Prancūzija
 
 
Henna VIRKKUNEN
EPP Suomija
 
 
Fernando RUAS
EPP Portugalija
 
 
Jérôme LAVRILLEUX
EPP Prancūzija
 
 
Marc JOULAUD
EPP Prancūzija
 
 
Renaud MUSELIER
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Angélique DELAHAYE
EPP Prancūzija
 
 
Andrej PLENKOVIĆ
EPP Kroatija
 
 
Sofia RIBEIRO
EPP Portugalija
 
 
 
 
Jeroen LENAERS
EPP Nyderlandai
 
 
Elmar BROK
EPP Vokietija
 
 
Mihai ŢURCANU
EPP Rumunija
 
 
Jan OLBRYCHT
EPP Lenkija
 
 
Bendt BENDTSEN
EPP Danija
 
 
 
 
Luděk NIEDERMAYER
EPP Čekija
 
 
Jaromír ŠTĚTINA
EPP Čekija
 
 
Tadeusz ZWIEFKA
EPP Lenkija
 
 
Alberto CIRIO
EPP Italija
 
 
 
 
Algirdas SAUDARGAS
EPP Lietuva
 
 
Brice HORTEFEUX
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Anne SANDER
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Carlos ITURGAIZ
EPP Ispanija
 
 
Michèle ALLIOT-MARIE
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Remo SERNAGIOTTO
EPP Italija
 
 
 
 
Dariusz ROSATI
EPP Lenkija
 
 
Seán KELLY
EPP Airija
 
 
Eleni THEOCHAROUS
EPP Kipras
 
 
Viviane REDING
EPP Liuksemburgas
 
 
Artis PABRIKS
EPP Latvija
 
 
Marijana PETIR
EPP Kroatija
 
 
 
 
 
 
Roberta METSOLA
EPP Malta
 
 
Alain LAMASSOURE
EPP Prancūzija
 
 
Eduard KUKAN
EPP Slovakija
 
 
Brian HAYES
EPP Airija
 
 
Giovanni TOTI
EPP Italija
 
 
Cristian Dan PREDA
EPP Rumunija
 
 
Constance LE GRIP
EPP Prancūzija
 
 
Franck PROUST
EPP Prancūzija
 
 
Markus FERBER
EPP Vokietija
 
 
Traian UNGUREANU
EPP Rumunija
 
 
Francesc GAMBÚS
EPP Ispanija
 
 
Franc BOGOVIČ
EPP Slovėnija
 
 
Lorenzo CESA
EPP Italija
 
 
Claudia SCHMIDT
EPP Austrija
 
 
Alain CADEC
EPP Prancūzija
 
 
Mariya GABRIEL
EPP Bulgarija
 
 
Carlos COELHO
EPP Portugalija
 
 
Daniel BUDA
EPP Rumunija
 
 
Tunne KELAM
EPP Estija
 
 
 
 
Georges BACH
EPP Liuksemburgas
 
 
 
 
Frank ENGEL
EPP Liuksemburgas
 
 
 
 
Annie SCHREIJER-PIERIK
EPP Nyderlandai
 
 
Philippe JUVIN
EPP Prancūzija
 
 
Elisabeth KÖSTINGER
EPP Austrija
 
 
Eva PAUNOVA
EPP Bulgarija
 
 
Michel DANTIN
EPP Prancūzija
 
 
Dieter-Lebrecht KOCH
EPP Vokietija
 
 
 
 
Jarosław WAŁĘSA
EPP Lenkija
 
 
Lara COMI
EPP Italija
 
 
Peter JAHR
EPP Vokietija
 
 
 
 
Pál CSÁKY
EPP Slovakija
 
 
Monika HOHLMEIER
EPP Vokietija
 
 
Ivan ŠTEFANEC
EPP Slovakija
 
 
 
 
Herbert DORFMANN
EPP Italija
 
 
Heinz K. BECKER
EPP Austrija
 
 
 
 
 
 
Barbara MATERA
EPP Italija
 
 
Deirdre CLUNE
EPP Airija
 
 
Giovanni LA VIA
EPP Italija
 
 
Lars ADAKTUSSON
EPP Švedija
 
 
Pavel SVOBODA
EPP Čekija
 
 
Monica MACOVEI
EPP Rumunija
 
 
Tamás DEUTSCH
EPP Vengrija
 
 
Ádám KÓSA
EPP Vengrija
 
 
 
 
Esther de LANGE
EPP Nyderlandai
 
 
Pascal ARIMONT
EPP Belgija
 
 
Rainer WIELAND
EPP Vokietija
 
 
Renate SOMMER
EPP Vokietija
 
 
Janusz LEWANDOWSKI
EPP Lenkija
 
 
Françoise GROSSETÊTE
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Andrzej GRZYB
EPP Lenkija
 
 
Nuno MELO
EPP Portugalija
 
 
Iuliu WINKLER
EPP Rumunija
 
 
Csaba SÓGOR
EPP Rumunija
 
 
László TŐKÉS
EPP Vengrija
 
 
 
 
Michael GAHLER
EPP Vokietija
 
 
Nadine MORANO
EPP Prancūzija
 
 
 
 
Burkhard BALZ
EPP Vokietija
 
 
Rachida DATI
EPP Prancūzija
 
 
Andrey KOVATCHEV
EPP Bulgarija
 
 
Andrey NOVAKOV
EPP Bulgarija
 
 
Othmar KARAS
EPP Austrija
 
 
Georgios KYRTSOS
EPP Graikija
 
 
Ildikó GÁLL-PELCZ
EPP Vengrija
 
 
José Manuel FERNANDES
EPP Portugalija
 
 
 
 
Paulo RANGEL
EPP Portugalija
 
 
Theodoros ZAGORAKIS
EPP Graikija
 
 
 
 
Maria SPYRAKI
EPP Graikija
 
 
Elissavet VOZEMBERG
EPP Graikija
 
 
 
 
 
 
Tokia SAÏFI
EPP Prancūzija
 
 
David CASA
EPP Malta
 
 
Gunnar HÖKMARK
EPP Švedija
 
 
Aldo PATRICIELLO
EPP Italija
 
 
Christofer FJELLNER
EPP Švedija
 
 
Gabriel MATO
EPP Ispanija
 
 
György SCHÖPFLIN
EPP Vengrija
 
 
Petri SARVAMAA
EPP Suomija
 
 
Maurice PONGA
EPP Prancūzija
 
 
Patricija ŠULIN
EPP Slovėnija
 
 
Milan ZVER
EPP Slovėnija
 
 
Inese VAIDERE
EPP Latvija
 
 
Angelika NIEBLER
EPP Vokietija
 
 
Sandra KALNIETE
EPP Latvija
 
 
Peter LIESE
EPP Vokietija
 
 
Pilar AYUSO
EPP Ispanija
 
 
Kinga GÁL
EPP Vengrija
 
 
 
 
Thomas MANN
EPP Vokietija
 
 
Romana TOMC
EPP Slovėnija
 
 
Claude ROLIN
EPP Belgija
 
 
Alojz PETERLE
EPP Slovėnija
 
 
Adina-Ioana VĂLEAN
EPP Rumunija
 
 
Werner LANGEN
EPP Vokietija