Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
logo

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni

 

Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni a fost creat în 2009 pentru a elabora o agendă eurorealistă pentru Uniunea Europeană. ECR consideră că UE are de jucat un anumit rol în secolul XXI, dar ar trebui să se focalizeze asupra asigurării cooperării între statele sale membre, precum și asupra găsirii unor soluții practice la problemele și provocările anilor 2050, și nu ale anilor 1950.
ECR consideră că este timpul ca UE să fie purtată într-o nouă direcție și să funcționeze din nou, atât din punct de vedere economic, cât și în beneficiul cetățenilor săi. ECR este, în prezent, cel de-al treilea grup ca mărime din Parlamentul European, fiind compus din 70 de deputați din 15 state membre ale UE.

 
Syed Kamall
Președinte
Regatul Unit
 

Syed Kamall s-a născut și a crescut în Londra. Înainte de a intra în Parlamentul European, a lucrat pe post de consultant la societăți de marketing, strategie și afaceri publice și a condus o întreprindere de recrutare.
În 2005, a devenit deputat în PE din partea Londrei și a făcut parte din Comisia pentru afaceri economice și monetare, Comisia pentru afaceri juridice și Comisia pentru comerț internațional.
Syed Kamall lucrează, de asemenea, la elaborarea unui proiect de microfinanțare pentru acordarea de împrumuturi participative antreprenorilor din comunitățile mai sărace din Regatul Unit, proiect bazat pe modelul Kiva.
În 2013, a fost ales lider al deputaților conservatori din PE , iar în iunie 2014 a devenit președinte al Grupului ECR.

 
 
 
 
Timothy KIRKHOPE
ECR Regatul Unit
 
 
Charles TANNOCK
ECR Regatul Unit
 
 
Jussi HALLA-AHO
ECR Finlanda
 
 
Ruža TOMAŠIĆ
ECR Croația
 
 
Geoffrey VAN ORDEN
ECR Regatul Unit
 
 
 
 
Syed KAMALL
ECR Regatul Unit
 
 
Bas BELDER
ECR Țările de Jos
 
 
Arne GERICKE
ECR Germania
 
 
Brian CROWLEY
ECR Irlanda
 
 
Evžen TOŠENOVSKÝ
ECR Republica Cehă
 
 
Beatrix von STORCH
ECR Germania
 
 
Bernd KÖLMEL
ECR Germania
 
 
Joachim STARBATTY
ECR Germania
 
 
Ulrike TREBESIUS
ECR Germania
 
 
Daniel DALTON
ECR Regatul Unit
 
 
Marcus PRETZELL
ECR Germania
 
 
Bernd LUCKE
ECR Germania
 
 
Hans-Olaf HENKEL
ECR Germania
 
 
Andrew LEWER
ECR Regatul Unit
 
 
Anthea McINTYRE
ECR Regatul Unit
 
 
Mark DEMESMAEKER
ECR Belgia
 
 
Raffaele FITTO
ECR Italia
 
 
Valdemar TOMAŠEVSKI
ECR Lituania
 
 
Beata GOSIEWSKA
ECR Polonia
 
 
Jana ŽITŇANSKÁ
ECR Slovacia
 
 
Notis MARIAS
ECR Grecia
 
 
Richard SULÍK
ECR Slovacia
 
 
Stanisław OŻÓG
ECR Polonia
 
 
Branislav ŠKRIPEK
ECR Slovacia
 
 
Zbigniew KUŹMIUK
ECR Polonia
 
 
Amjad BASHIR
ECR Regatul Unit
 
 
Sander LOONES
ECR Belgia
 
 
Kay SWINBURNE
ECR Regatul Unit
 
 
 
 
 
 
Jan ZAHRADIL
ECR Republica Cehă
 
 
David CAMPBELL BANNERMAN
ECR Regatul Unit
 
 
Emma McCLARKIN
ECR Regatul Unit
 
 
 
 
Rikke KARLSSON
ECR Danemarca
 
 
 
 
 
 
Edward CZESAK
ECR Polonia
 
 
Ryszard CZARNECKI
ECR Polonia
 
 
Roberts ZĪLE
ECR Letonia
 
 
Jørn DOHRMANN
ECR Danemarca
 
 
Angel DZHAMBAZKI
ECR Bulgaria
 
 
 
 
Richard ASHWORTH
ECR Regatul Unit
 
 
 
 
Peter van DALEN
ECR Țările de Jos
 
 
Morten MESSERSCHMIDT
ECR Danemarca
 
 
Nikolay BAREKOV
ECR Bulgaria
 
 
Ian DUNCAN
ECR Regatul Unit
 
 
Sajjad KARIM
ECR Regatul Unit
 
 
Marek JUREK
ECR Polonia
 
 
Nirj DEVA
ECR Regatul Unit
 
 
Julie GIRLING
ECR Regatul Unit
 
 
Helga STEVENS
ECR Belgia
 
 
Daniel HANNAN
ECR Regatul Unit
 
 
Ashley FOX
ECR Regatul Unit
 
 
 
 
 
 
 
 
Jacqueline FOSTER
ECR Regatul Unit
 
 
Kosma ZŁOTOWSKI
ECR Polonia
 
 
Karol KARSKI
ECR Polonia
 
 
Vicky FORD
ECR Regatul Unit
 
 
James NICHOLSON
ECR Regatul Unit