Acces direct la meniul principal de navigare (Apăsaţi pe tasta "Enter")
Acces la conţinutul paginii (apăsaţi pe "Intră")
Acces direct la lista celorlalte site-uri (Apăsaţi pe tasta "Enter")
logo

Grupul Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților

 

Grupul S&D promovează o societate europeană favorabilă incluziunii, bazată pe principiile libertății, egalității, solidarității, diversității și echității. Deputații din cadrul grupului nostru luptă pentru justiție socială, ocuparea forței de muncă, creștere economică, drepturile consumatorului, dezvoltarea durabilă, reformarea pieței financiare și drepturile omului pentru a crea o Europă mai puternică și mai democratică și a asigura un viitor mai bun pentru toți. În perioada actuală de criză, prioritatea Grupului S&D este de a combate șomajul și de a se asigura că societățile și piețele noastre devin mai echitabile. Dorim să redăm cetățenilor încrederea în UE și speranța în viitorul lor. Aceste principii stau la temelia activității noastre zilnice, atât în cadrul Parlamentului European, cât și în afara acestuia.

 
Gianni Pittella
Președinte
Italia
 

Gianni Pittella s-a născut în 1958 în Lauria, Italia. A obținut o diplomă în domeniul medicinei și chirurgiei. La 21 de ani, a fost ales în Consiliul municipal al orașului său, Lauria, iar în 1996, a fost ales în Parlamentul italian. A fost ales deputat în Parlamentul European în 1999. Între 2009 și 2014 a fost vicepreședintele principal al PE, iar în iunie 2014 a devenit președinte interimar al Parlamentului European. A fost ales președinte al Grupului S&D în iulie 2014. Gianni Pittella este căsătorit și are doi copii și a scris mai multe cărți despre viitorul Europei.

 
 
Evelyne GEBHARDT
S&D Germania
 
 
Kerstin WESTPHAL
S&D Germania
 
 
Hugues BAYET
S&D Belgia
 
 
 
 
Peter SIMON
S&D Germania
 
 
Petra KAMMEREVERT
S&D Germania
 
 
Iris HOFFMANN
S&D Germania
 
 
Pina PICIERNO
S&D Italia
 
 
Elena GENTILE
S&D Italia
 
 
Jens GEIER
S&D Germania
 
 
 
 
Norbert NEUSER
S&D Germania
 
 
Bernd LANGE
S&D Germania
 
 
Ismail ERTUG
S&D Germania
 
 
Susanne MELIOR
S&D Germania
 
 
Arne LIETZ
S&D Germania
 
 
Soraya POST
S&D Suedia
 
 
Knut FLECKENSTEIN
S&D Germania
 
 
Martin SCHULZ
S&D Germania
 
 
Maria NOICHL
S&D Germania
 
 
Joachim SCHUSTER
S&D Germania
 
 
Eugen FREUND
S&D Austria
 
 
Paul TANG
S&D Țările de Jos
 
 
Caterina CHINNICI
S&D Italia
 
 
Agnes JONGERIUS
S&D Țările de Jos
 
 
Renato SORU
S&D Italia
 
 
Vladimír MAŇKA
S&D Slovacia
 
 
Nicola CAPUTO
S&D Italia
 
 
Massimo PAOLUCCI
S&D Italia
 
 
Georgi PIRINSKI
S&D Bulgaria
 
 
Cătălin Sorin IVAN
S&D România
 
 
Sergei STANISHEV
S&D Bulgaria
 
 
Momchil NEKOV
S&D Bulgaria
 
 
Victor NEGRESCU
S&D România
 
 
 
 
Simona BONAFÈ
S&D Italia
 
 
David MARTIN
S&D Regatul Unit
 
 
Flavio ZANONATO
S&D Italia
 
 
Kashetu KYENGE
S&D Italia
 
 
 
 
Nessa CHILDERS
S&D Irlanda
 
 
Isabella DE MONTE
S&D Italia
 
 
Elly SCHLEIN
S&D Italia
 
 
Martina WERNER
S&D Germania
 
 
 
 
Andrea COZZOLINO
S&D Italia
 
 
Enrico GASBARRA
S&D Italia
 
 
Roberto GUALTIERI
S&D Italia
 
 
Glenis WILLMOTT
S&D Regatul Unit
 
 
 
 
 
 
Javi LÓPEZ
S&D Spania
 
 
Nicola DANTI
S&D Italia
 
 
Vincent PEILLON
S&D Franța
 
 
 
 
Jonás FERNÁNDEZ
S&D Spania
 
 
Paolo DE CASTRO
S&D Italia
 
 
Dietmar KÖSTER
S&D Germania
 
 
 
 
Constanze KREHL
S&D Germania
 
 
 
 
Maria ARENA
S&D Belgia
 
 
Eric ANDRIEU
S&D Franța
 
 
 
 
Kati PIRI
S&D Țările de Jos
 
 
Janusz ZEMKE
S&D Polonia
 
 
Marc TARABELLA
S&D Belgia
 
 
Paul BRANNEN
S&D Regatul Unit
 
 
Seb DANCE
S&D Regatul Unit
 
 
Jude KIRTON-DARLING
S&D Regatul Unit
 
 
Siôn SIMON
S&D Regatul Unit
 
 
Lucy ANDERSON
S&D Regatul Unit
 
 
Edouard MARTIN
S&D Franța
 
 
Clare MOODY
S&D Regatul Unit
 
 
Gianni PITTELLA
S&D Italia
 
 
Jörg LEICHTFRIED
S&D Austria
 
 
Anneliese DODDS
S&D Regatul Unit
 
 
 
 
Miriam DALLI
S&D Malta
 
 
 
 
Jeppe KOFOD
S&D Danemarca
 
 
Michela GIUFFRIDA
S&D Italia
 
 
Theresa GRIFFIN
S&D Regatul Unit
 
 
Julie WARD
S&D Regatul Unit
 
 
Afzal KHAN
S&D Regatul Unit
 
 
Brando BENIFEI
S&D Italia
 
 
Jytte GUTELAND
S&D Suedia
 
 
Gabriele PREUSS
S&D Germania
 
 
Krystyna ŁYBACKA
S&D Polonia
 
 
Jutta STEINRUCK
S&D Germania
 
 
Biljana BORZAN
S&D Croația
 
 
Udo BULLMANN
S&D Germania
 
 
István UJHELYI
S&D Ungaria
 
 
Patrizia TOIA
S&D Italia
 
 
Tonino PICULA
S&D Croația
 
 
Iliana IOTOVA
S&D Bulgaria
 
 
Richard CORBETT
S&D Regatul Unit
 
 
Richard HOWITT
S&D Regatul Unit
 
 
 
 
Emilian PAVEL
S&D România
 
 
Mercedes BRESSO
S&D Italia
 
 
Neena GILL
S&D Regatul Unit
 
 
Jo LEINEN
S&D Germania
 
 
Viorica DĂNCILĂ
S&D România
 
 
Ioan Mircea PAŞCU
S&D România
 
 
Csaba MOLNÁR
S&D Ungaria
 
 
Victor BOŞTINARU
S&D România
 
 
 
 
 
 
Linda McAVAN
S&D Regatul Unit
 
 
 
 
Mary HONEYBALL
S&D Regatul Unit
 
 
 
 
Claude MORAES
S&D Regatul Unit
 
 
Ana GOMES
S&D Portugalia
 
 
Francisco ASSIS
S&D Portugalia
 
 
Elisa FERREIRA
S&D Portugalia
 
 
 
 
Evelyn REGNER
S&D Austria
 
 
Ulrike RODUST
S&D Germania
 
 
Pavel POC
S&D Republica Cehă
 
 
Pervenche BERÈS
S&D Franța
 
 
Costas MAVRIDES
S&D Cipru
 
 
 
 
Jan KELLER
S&D Republica Cehă
 
 
Olga SEHNALOVÁ
S&D Republica Cehă
 
 
 
 
Jean-Paul DENANOT
S&D Franța
 
 
 
 
Marju LAURISTIN
S&D Estonia
 
 
Karin KADENBACH
S&D Austria
 
 
Miroslav POCHE
S&D Republica Cehă
 
 
Tibor SZANYI
S&D Ungaria
 
 
Elena VALENCIANO
S&D Spania
 
 
Andi CRISTEA
S&D România
 
 
Tanja FAJON
S&D Slovenia
 
 
Josef WEIDENHOLZER
S&D Austria
 
 
Alfred SANT
S&D Malta
 
 
Virginie ROZIÈRE
S&D Franța
 
 
Mady DELVAUX
S&D Luxemburg
 
 
 
 
Daniele VIOTTI
S&D Italia
 
 
Luigi MORGANO
S&D Italia
 
 
Jens NILSSON
S&D Suedia
 
 
Sorin MOISĂ
S&D România
 
 
Liisa JAAKONSAARI
S&D Finlanda
 
 
Damian DRĂGHICI
S&D România
 
 
Matthias GROOTE
S&D Germania
 
 
Renata BRIANO
S&D Italia
 
 
Dan NICA
S&D România
 
 
 
 
Zigmantas BALČYTIS
S&D Lituania
 
 
Maria GRAPINI
S&D România
 
 
 
 
Derek VAUGHAN
S&D Regatul Unit
 
 
Olle LUDVIGSSON
S&D Suedia
 
 
Laurenţiu REBEGA
S&D România
 
 
Claudia TAPARDEL
S&D România
 
 
Marita ULVSKOG
S&D Suedia
 
 
Silvia COSTA
S&D Italia
 
 
Ricardo SERRÃO SANTOS
S&D Portugalia
 
 
Anna HEDH
S&D Suedia
 
 
Maria João RODRIGUES
S&D Portugalia
 
 
Carlos ZORRINHO
S&D Portugalia
 
 
Isabelle THOMAS
S&D Franța
 
 
Boris ZALA
S&D Slovacia
 
 
Adam GIEREK
S&D Polonia
 
 
Birgit SIPPEL
S&D Germania
 
 
Guillaume BALAS
S&D Franța
 
 
Pedro SILVA PEREIRA
S&D Portugalia
 
 
Andrejs MAMIKINS
S&D Letonia
 
 
Liliana RODRIGUES
S&D Portugalia
 
 
Eva KAILI
S&D Grecia
 
 
Sylvie GUILLAUME
S&D Franța
 
 
Marlene MIZZI
S&D Malta
 
 
Monika SMOLKOVÁ
S&D Slovacia
 
 
Nikos ANDROULAKIS
S&D Grecia
 
 
Damiano ZOFFOLI
S&D Italia
 
 
Christel SCHALDEMOSE
S&D Danemarca
 
 
Ole CHRISTENSEN
S&D Danemarca
 
 
Emmanuel MAUREL
S&D Franța
 
 
 
 
Miltiadis KYRKOS
S&D Grecia
 
 
Gilles PARGNEAUX
S&D Franța
 
 
 
 
Catherine STIHLER
S&D Regatul Unit