Europarl  
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     

 

Právní upozornění

Odmítnutí odpovědnosti za službu Europarl

Sekretariát Evropského parlamentu poskytuje informace pro službu Europarl se záměrem podporovat veřejný přístup k informacím ze své iniciativy a v souladu se zásadami Evropské unie. Účelem je rozšiřovat aktuální a přesné informace co nejrychleji. Udělá vše, co bude v jeho moci, aby odstranil chyby, na které bude upozorněn.

Sekretariát Evropského parlamentu ani Evropské společenství přesto nemohou zaručit, že všechny informace zveřejněné na stránkách Europarl jsou správné.

Sekretariát Evropského parlamentu Vás tímto žádá, abyste si povšimli následujících bodů:

  • Distribuovaný materiál obsahuje informace obecné povahy: není zamýšlen ve vztahu k určité situaci nebo osobě;
  • Služba Europarl může obsahovat neúplné informace, nepřesné i neaktuální informace;
  • Služba Europarl v některých případech odkazuje na externí stránky, za než odmítá Sekretariát Evropského parlamentu odpovědnost;
  • Online informace poskytované prostřednictvím služby Europarl nejsou odbornou ani právní radou (jestliže potřebujete konkrétní radu, poraďte se s odborným právníkem).

Dále není možné zaručit, aby dokument dostupný online přesně reprodukoval oficiálně přijatý text. Platnou je tedy výhradně legislativa Evropské unie ve znění zveřejněném v tištěném vydání Úředního věstníku Evropského společenství.

Copyright – autorská práva ve službě Europarl

© Evropské společenství, 2000

Není-li uvedeno jinak, je reprodukce povolena za předpokladu, že bude uveden zdroj.

Jestliže reprodukce nebo použití textových a multimediálních dat (zvuk, obrazy, video sekvence, software atd.) podléhá předchozímu povolení, dané povolení má vyšší váhu než výše uvedené obecné povolení a bude jasně uvádět případná omezení vztahující se k jejich použití.

Služba Europarl je řízena Sekretariátem Evropského parlamentu.

Určité dokumenty nebo multimediální sekvence distribuované službou Europarl mohou obsahovat odkazy na informace aktualizované jinými internetovými službami. V takovém případě si prostudujte příslušné ustanovení o autorských právech.

Osoby, které si přejí použít obsah této stránky pro jiné než své osobní účely, jsou povinny zaslat písemnou žádost na adresu:

Office for Official Publications of the European Communities
Sales and Copyright Management
OP/4/C
L-2985 Luxembourg

Tel : + 352 2929 42533
Fax: + 352 2929 42755

opoce-info-copyright@ec.europa.eu