Europarl  
 
Nejvýznamnější úspěchy v letech 1999-2004
Končící parlament
Vývoj volební účasti
Politické skupiny
Jednací řád: čl. 29
Webové stránky politických skupin Evropského parlamentu
Další informace
 
 


Plánek webu Právní upozornění
     
Domovská stránka >> Váš parlament >> Politické skupiny >> Jednací řád: čl. 29

Jednací řád platný ode dne 20. července
Článek 29 - Vytváření politických skupin

 

  1. Poslanci se mohou sdružovat ve skupinách podle své politické příslušnosti.

    Parlament obvykle neposuzuje politickou příslušnost členů skupiny. Vytvořením skupiny v souladu s tímto článkem se dotyční poslanci hlásí k politické příslušnosti. Pouze pokud to dotyční poslanci popírají, musí Parlament posoudit, zda byla skupina vytvořena v souladu s jednacím řádem.

  2. Politická skupina je tvořena poslanci zvolenými nejméně v jedné pětině členských států. Nejnižší počet poslanců nutný k vytvoření politické skupiny je devatenáct.
  3. Poslanec nemůže patřit k více než jedné skupině.
  4. Vytvoření politické skupiny je oznámeno předsedovi Parlamentu formou prohlášení. Prohlášení musí obsahovat název skupiny, její členy a předsednictvo.
  5. Prohlášení o vytvoření politické skupiny se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.